Bannerpkngww1

Verbintenis- en intrededienst van ds. C.S.A. Minnaard-Müller

op 23 juni 2019 in de protestantse kerk te Garrelsweer

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Garrelsweer-Winneweer-Wirdum is verheugd,

dat zij u van harte kan uitnodigen tot het bijwonen van:

de verbintenis- en intrededienst van ds. C.S.A. Minnaard-Müller

 

Ds. Minnaard zal als predikant aan onze gemeente verbonden worden

door onze vorige predikant, ds. C.G. Spijker-van Engelenhoven.

Deze eredienst vindt plaats op: D.V. zondag 23 juni 2019 om 14.00 uur

in de protestantse kerk te Garrelsweer.

Adres: Stadsweg 89, 9918 PX  Garrelsweer

Voor kinderen is er kindernevendienst en oppas.

Na deze dienst bent u welkom voor koffie, thee of fris in de zalen van de kerk en is er gelegenheid

om ds. Christel Minnaard en haar gezin te ontmoeten.

Namens de kerkenraad:

Dhr. N.M. Schutter, voorz.

Mevr. I.  Postma-Trenning, scriba

 

OPENLUCHTDIENST TJAMSWEER

Op Pinksterzondag 9 juni is het goed toeven op Tjamsweer!

De Protestantse Kerk Garrelsweer-Winneweer-Wirdum en de Hervormde Gemeente Tjamsweer vieren dan samen het Pinksterfeest                                                                                      We doen dat met een speciale dienst in de openlucht op het fraai versierde terrein bij de kerk van Tjamsweer.

Thema van de viering is: In vuur en vlam!                                                                                                                                                                                                                                      Aan de dienst wordt medewerking verleend door de Praisband Solace!                                                                                                                                                                                        De leiding is in handen van ds B.B.Wolters.

Na afloop van de dienst drinken we samen koffie met natuurlijk wat lekkers erbij.

De dienst begint om 10 uur.

Graag zelf een stoel meenemen.

U bent allen van harte welkom om het feest van Pinksteren met ons te komen vieren!

(Bij onverhoopt slecht weer wijken we uit naar de PKN Kerk in Garrelsweer)