Bannerpkngww1

VAN DE KERKENRAAD

De kerkenraad heeft vergaderd op 6 januari.

Ontwikkelingen nieuwe voorganger:
De beroepingscommissie is versterkt met Marco Ozinga, waar ze heel blij mee is.
We waren verrast van het ruim aantal sollicitatiebrieven, de commissie heeft in week 4 gesprekken met 3 kandidaten. Het is een spannende periode maar we zijn heel blij met al deze ontwikkelingen. We gaan het nieuwe jaar vol vertrouwen in. Zodra er iets meer duidelijk is, zullen we het u laten weten.

De begroting van de kerk en diaconie voor 2019 is besproken en na goedkeuring ondertekend. Piet Ketting is nu ingeschreven als vriend van onze gemeente, hiermee is zijn aanstelling als pastorale medewerker goed geregeld volgens de PKN voorschriften. Annemijn Dijkema is met zwangerschap verlof en legt haar kerkelijke verplichtingen even neer. 
We wensen haar ook langs deze weg veel sterkte met de laatste loodjes in deze spannende tijd.
Op verzoek en met goedkeuring van de kerkenraad zal voortaan met de jaarwisseling de kerkklokken worden geluid.
Zaken die nog steeds onze aandacht hebben zijn: Beleidsplan 2019 – 2023, Plaatselijke regeling, Kerk & Gebouwen en wat daar onder valt en verder de verkiezingen voor nieuwe Ambtsdragers.
De volgende kerkenraadsvergadering is op 13 februari.
Ike Postma.