Bannerpkngww1

VAN DE KERKENRAAD

De laatste kerkenraadsvergadering van dit seizoen was op 19 juni. We staan stil bij het feit, dat we twee mensen moeten missen binnen onze kerkenraad. Freek heeft zich teruggetrokken uit de kerkenraad en het is Anke haar laatste vergadering. In de zomer gaat ze, met haar gezin, verhuizen.
Freek en Anke dank voor jullie inspirerende en motiverende inzet, die jullie binnen de kerkenraad, ieder op zijn eigen wijze hadden. We zullen jullie missen.
Een belangrijk onderwerp waar we mee bezig zijn is de toekomst van onze kerkelijke gemeente, daarin spelen ook de gebouwen een belangrijke rol. De CvK heeft een aantal mogelijkheden, op de gemeenteavond van 30 mei, gepresenteerd.

De uitslag van de peilingen en de toegevoegde opmerkingen worden hier weergegeven.
Voor alle duidelijk nog even de betekenis van de afkortingen:
K1 = kaal met vloerverwarming of K2 = kaal met radiatoren+ voorzetramen + isolatie
A: schip zonder beuken / incl. orgel en kansel als kerkzaal inrichten
B: de zijbeuken met kansel + nieuw orgel als kerkzaal inrichten
C: alleen schip v.d. kerk inrichten als kerkzaal

Ingeleverde formulieren:

44

 Gemeenteavond 30 mei 2018

 Peiling voorkeuren voor de Opties 

 
           
 

1e voorkeur

2e voorkeur

geen 2e voorkeur

deze mensen stemden bij de 1e keuze

 
           

Optie K1

 

4

 

4x K2

 
           

Optie K2

24

3

 

2x K2 + 1x C2

 
           

Optie A1

1

4

 

2x K2 +2x A2

 
           

Optie A2

2

2

 

1x A2 + 1x K2

 
           

Optie B1

         
           

Optie B2

1

4

 

3x C2 + 1x B2

 
           

Optie   C1

 

1

 

1x C2

 
           

Optie C2

13

7

 

3x K2 + 4x C2

 
           
     

16

12x K2 + 4x C2

 
           

Blanco

3

       
           

Opmerkingen bij de inventarisatie meningen gemeente m.b.t. kerk Garrelsweer

 keuze

   

Exclusief voorzetramen.

K2

Exclusief voorzetramen, zonnepanelen, led lamp.

A2

Liever geld besteden aan pastoraat/diaconaat (gemeente zijn) dan aan gebouwen.

 

Samen willen we kerk blijven als het mogelijk is.

 

Geen voorzetramen.

K2

Hoeft geen extra isolatie maatregelen.

K2

Meeste stemmen gelden, we passen ons aan aan de voorkeur stemmen.

K2

Gemeente te klein voor grote investeringen.

K2

Zonder voorzetramen.

K2

Geen spouwisolatie, geen glas in lood isolatie. Plan € 23.000.

K2

Liever investeren in het gemeente zijn dan in het gebouw.

K2

Bij de overige opties overwegen wij om naar elders te gaan kerken.

B2

Bij eventuele verkoop behoud het dorp een modern multifunctioneel gebouw.

 

Goed geïsoleerd etc.

A2

Eventueel het gedeelte onder het orgel er weer bij trekken

C2

Kerkzaal tot galerij realiseren

C2

Meer zonnepanelen meer besparen of overschot …..?.....

C2

Met orgel

C2

Met stoelen

C2


De uitslag lijkt misschien eenvoudig, de meerderheid is voor K2, toch blijkt ook een groot gedeelte van de gemeente open te staan voor verandering, gesteund op verschillende gronden.
Daarbij komt dat emoties en motivatie een grote rol spelen, zoals ook uit de geplaatste opmerkingen blijkt.
We nemen daarom de tijd en plaatsen het onderwerp in september weer op de agenda.
Helaas is uit de stemming nog geen nieuwe voorzitter naar voren gekomen. Karl blijft voorlopig vervangend voorzitter.Heel blij zijn we met de toezegging van Robert Spannenburg, hij gaat het team van organisten per 2019 te versterken.
Het ‘beamteam’ is dringend op zoek naar nieuwe mensen, ze zijn nu nog met twee personen en dat is te weinig.
We gaan verder met het uitwerken van de profielschets voor een kerkelijk werker.
We hebben besloten dat de diensten op 2e kerstdag, nieuwjaarsdag en 2e paasdag als ‘samenkomsten’ verder gaan, dit betekent dat ze geheel georganiseerd en onder verantwoordelijkheid van de WE vallen.

De Privacy-wetgeving AVG is in voorbereiding en staat op de agenda voor de volgende vergadering.
Het zal u wellicht niet ontgaan zijn dat er zich op landelijk niveau van de PKN ook veranderingen plaats vinden. De classis NO Groningen is opgeheven en we hebben nu de classis Groningen–Drenthe. In de ring NO Groningen, zij is vertegenwoordigd in de nieuwe classis, zijn twee vacatures ontstaan. Denkt u dit is wel iets voor mij, dan kunt u bij de scriba nadere informatie ontvangen.
Diny Berends is pastoraal bezoeker van wijk 1 geworden. Dit houdt in dat zij de mensen gaat bezoeken en deel neemt aan de Werkgroep Pastoraat. Ze wordt geen lid van de kerkenraad.

We zijn heel blij met deze oplossing.
Ike Postma