Bannerpkngww1

VAN DE KERKENRAAD

De kerkenraad heeft vergaderd op 4 oktober.

Gesproken is over, hoe verder met opties, kerk & gebouwen / nieuwe verwarming.
Jaap geeft aan te stoppen met het uitwerken van de opties, hierin beïnvloed door de reacties van de peilingen.
Jaap heeft veel tijd en energie gestoken in de voorbereidingen hiervan, de voorzitter spreekt zijn waardering hierover uit.

Er wordt voorgesteld om een externe deskundige te benoemen die deze zaak gaat bekijken. Dit onderwerp wordt eerst verder besproken bij het CvK.
Onder anderen naar aanleiding van ons gesprek met ds. Jan Hommes, classispredikant van de Classis Groningen-Drenthe, zijn we toch, als kerkenraad, anders gaan denken over de vraag: ‘Wat heeft de gemeente nodig ter ondersteuning / wat kunnen we wel en niet zelf doen’. Deze vraag stond ook in mijn stukje van de vorige Groeiwijzer. Waarschijnlijk heeft u ook wel over de gestelde vragen nagedacht.

Als kerkenraad vinden we dat de gemeente vooral, een goede leider nodig heeft.
We denken dat een predikant –heeft een bredere opleiding dan een kerkelijk werker- beter aan deze vraag kan voldoen.
Er wordt, door de scriba, contact gezocht met de mobiliteitsbureau, met de vraag: Wat zij voor ons kunnen betekenen in het zoeken naar een nieuwe voorganger.
Ondertussen wordt er door een paar mensen, van de kerkenraad, een profielschets gemaakt van een nieuwe voorganger en profielschets van onze gemeente. Dit hebben we nodig om verder te kunnen.

Binnenkort gaat de kerkenraad een teambuilding houden, dit met als doel, de onderlinge samenwerking te versterken.
De volgende kerkenraadsvergadering is op 19 november.

Hebt u vragen aan de kerkenraad of behoefte aan een goed gesprek? Wij staan hier altijd voor open.

Ike PostmaVERANDERING VAN BANKNUMMERS

                       

Het IBAN-nummer van de kerk: NL92 FVLB0225391732
wordt na 1 november NL51 RABO 0373 7114 25

Het IBAN-nummer van de diaconie: NL32 FVLB 0226117499
wordt na 1 november NL54 RABO 0373 7371 73