Bannerpkngww1

VERSLAG VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

De laatste vergadering van het College was nog voor de vakantie en wel op donderdag 5 juli.
Op een gemeenteavond eerder dit jaar was gebleken dat men het niet eens was met het afschaffen van de collectebonnen. Het College heeft dit onderwerp nog eens onder de loep genomen en een nieuw voorstel aan de kerkenraad voorgelegd. De kerkenraad zal dit na de vakantie bespreken.
De Nationaal coördinator Groningen was in Garrelsweer. Schuurman is bij de bijeenkomst in dorpshuis aanwezig geweest. Dit jaar moeten alle huizen in Garrelsweer geïnspecteerd zijn waarna ze in categorieën ingedeeld worden. Jaap Schuurman is voor kerk/pastorie/ kosterij de contactpersoon bij NCG.
De walkant achter de kerk en de pastorie is opgeschoond en het kerkplein is weer onkruidvrij gemaakt.

De volgende vergadering is op 5 september a.s.

Namens het CvK,

Janneke Moesker