Bannerpkngww1

VERSLAG VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Op woensdag 5 september jl. heeft het College vergaderd. Daarbij zijn de volgende punten aan de orde gekomen.
De werkzaamheden rondom de Privacywetgeving stond tijdens de afgelopen periode op een zacht pitje. Wel is een door het College ingevuld model privacyreglement aan de kerkenraad voorgelegd.  Na goedkeuring van het model zullen alle werkgroepen op de hoogte gesteld worden.
Op een volgende gemeenteavond zal in het kort aan de gemeente uitgelegd worden wat de consequenties van deze privacywetgeving voor onze gemeente zullen zijn.
De kerkenraad gaat akkoord met handhaving van collectebonnen. Per 1 november a.s. zullen de nieuwe collectebonnen verkrijgbaar zijn bij de familie Van der Veen.
Op 4 september jl. heeft het College een overleg gehad met de heer Trox van het CCBB (voormalig RCBB). Daarbij is de begroting besproken alsmede is overleg geweest m.b.t.  de plannen van het kerkgebouw  en over de mogelijkheden voor de aanstelling van een predikant/kerkelijk werker.
De prijzen- en vergoedingenlijst per 1 februari 2015 blijft gehandhaafd. Ter informatie onderstaand de lijst zoals die was vastgesteld:

Prijzen:

 • pot koffie €  12,--
 • pot thee €    6,--
 • kopje koffie / thee €    1,20
 • frisdrank €    1,40
 • bier, jenever etc. €    2,--
 • consumptiebonnen (feest) €    1,70
 • huur kleine zaal Garrelsweer €  20,--
 • huur grote zaal Garrelsweer           €  45,--
 • huur kerk Garrelsweer € 220,--
 • inzet predikant € 150,--
 • inzet organist €   50,--

De ingekochte goederen voor feesten en partijen worden verhoogd met een opslag van 20%.

Vergoedingen:

 • coördinator kerk en zalen Garrelsweer € 1.000,-- per jaar
 • schoonmakers Garrelsweer           €    11,50 per persoon per beurt
 • hulp bediening keuken €      6,50 per uur
 • grasmaaien en onderhoud kleine kerk Garr. €  300,-- per jaar
 • onderhoud overige graven op diverse begraafplaatsen € 500,-- per jaar
 • huiscatecheet           €  200,-- per seizoen
 • organisten           €    14,-- per dienst
 • muziekboeken organisten           €    25,-- per jaar
 • organisten bij rouw- of trouwdiensten €    30,-- per dienst
 • administrateur €  400,-- per jaar

De volgende vergadering van het College is op maandag 8 oktober a.s.

Janneke Moesker