Bannerpkngww1

VERSLAG VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Het CvK heeft inmiddels al weer twee vergaderingen achter de rug. Besproken zijn o.a. de volgende punten: Op de zolder van de kerk zal een kooiladder geplaatst worden, dit ter vervanging van de oude ladder. Het CvK zal optreden als contactpersoon als het gaat om contacten met Menze Ruiter i.v.m. het stemmen van het orgel. Ondergetekende heeft aangegeven per einde van dit jaar te zullen stoppen met haar functie binnen het College. Tijdens de laatste vergadering bedankt de voorzitter haar voor haar inzet. Met de firma Brander is afgesproken dat zij 4x per jaar de walkant achter de pastorie en de kerk zullen maaien.
 

De plaatselijke commissie van de SOGK in Wirdum stopt per 31 december a.s. met haar werkzaamheden. Een drietal nieuwe personen heeft aangegeven een nieuwe commissie te willen vormen. Centrum Veilig Wonen heeft onlangs de kerk geïnspecteerd, waarbij terugkoppeling inmiddels heeft plaatsgevonden. Het College is weer druk doende met het voorbereiden van de actie Kerkbalans die begin volgend jaar weer van start zal gaan. De concept begroting voor 2019 is inmiddels gereed. Zoals in de Groeiwijzer van november stond vermeld, heeft Jaap Schuurman aangegeven te stoppen met het uitwerken van de opties van de kerk. Tijdens de laatste vergadering van het CvK heeft hij te kennen gegeven per direct ook zijn functie als ouderling-kerkrentmeester neer teleggen. Jaap zal zijn andere kerkelijke werkzaamheden wel blijven voortzetten. De voorzitter bedankt hem voor zijn enorme inzet voor het College.

Janneke Moesker