Bannerpkngww1

VAN DE DIACONIE

 

BINGO AVOND voor project ‘Weeshuis in Thailand’!

Zaterdag 22 juni kunnen jong en oud komen bingoën in dorpshuis Weersterheem in Garrelsweer.

 De opbrengst is uiteraard bestemd voor ons project in Thailand!

Het wordt niet alleen een hele gezellige avond voor het goede doel, er zijn natuurlijk ook prachtige prijzen te winnen.

Dus komt allen!

Wanneer:           22 juni

Waar:                  Dorpshuis Garrelsweer

Zaal open:          19.30 uur

Start Bingo:       20:00 uur

Bingokaarten:   1 kaart voor 2 euro

                              2 kaarten voor 3 euro

                              5 kaarten voor 5 euro

 

 

Bijzondere collectes juni

Zondag 9 juni 2019 - Pinksterzending  (Bijbelverspreiding op Chinese platteland)

In de Chinese provincie Yunnan wonen 25 minderheidsgroepen met een eigen taal, waaronder de White Yi. Van de 60.000 mensen die tot deze groep behoren zijn er 40.000 christen, onder wie veel analfabeten. Voor hun geloof, maar ook voor hun identiteit als minderheid, is het van groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Kerk in Actie steunt naast een alfabetiseringsprogramma voor de White Yi ook een bijbelvertaling. Vijf leden van een lokale gemeente vertalen met elkaar de Bijbel vanuit het Chinees. Het Nieuwe Testament is al klaar, ze werken nu aan het Oude Testament en zijn bij 1 Samuel aangekomen. Met de Pinksterzendingscollecte maakt u onder meer mogelijk dat ook de rest van het Oude Testament vertaald wordt.

Zondag 23 juni 2019 -  Wereldvluchtelingendag  (Nigeria)

Op deze zondag na Wereldvluchtelingendag, 20 juni, staan we in het bijzonder stil bij vluchtelingen over wie we niet vaak (meer) horen in de media. In Noordoost-Nigeria zijn nog steeds meer dan 1,6 miljoen mensen op de vlucht voor Boko Haram. Hun huizen en landbouwgronden zijn verwoest, zij zijn bang en getraumatiseerd. Kerk in Actie biedt noodhulp, en ondersteunt mensen die terugkeren naar veilige dorpen. Samen met lokale kerken stimuleren we daarnaast moslims en christenen om samen te werken aan de ontwikkeling van hun dorpsgemeenschappen, bijvoorbeeld door gezamenlijk een weg of waterput aan te leggen. Zo overbruggen mensen hun verschillen, ontstaat er begrip en werken zij samen aan een betere toekomst.

Ter inspiratie

 

Tot het uiterste

Zó mens zijn dat je ook medemens

ook medeschepsel bent,

niet opgaan in jezelf,

niet leven beneden je niveau

op weg gaan naar de ander,

hem omringen met aandacht

vechten voor z’n geluk,

zó mens zijn dat je niet vereenzaamt,

niet verschrompelt

zó mens zijn dat je solidair bent,

je verantwoordelijk voelt –

dat je leeft, leeft tot het uiterste

sámenleeft

Hans Bouma, uit: Medemens 4 (Kerk in Actie)

BEDANKT!

Lieve mensen,

deze afgelopen week vulde mijn huiskamer samen met de keuken zich met de heerlijkste bloemengeuren. Om blij van te worden. Van de Bijbelkring kreeg ik een prachtige bos bloemen, die de heerlijkste geuren met zich mee droegen, voor de afgelopen twee jaar. Ja er zijn twee jaar van vrolijk Bijbel-bestuderen voorbijgegaan, gevlogen, waarbij wij, de Bijbelvrienden en vriendinnen, ons ook zeer serieus over de teksten hebben gebogen. Antwoorden zochten en vonden op de vragen die wij ons stelden. Als dank voor die twee jaren Bijbelstudie-begeleiding kreeg ik naast de bos bloemen ook nog een VVV-bon. Zoveel dank, maakt mij wel stil en vervult mij met een goed en dankbaar gevoel. Jullie krijgen nu een nieuwe dominee, wat mij ook weer blij maakt en daarom trek ik mij weer terug, maar met een hart vol goede en dankbare herinneringen. Helemaal uit beeld zal ik niet verdwijnen en zo nu en dan weer in jullie midden aanwezig zijn bij de kerkdienst. De bloemen zijn nu uitgebloeid, maar het goede gevoel blijft.

Tot ziens!

Hartelijke groeten, Rinie Meihuizen.