Bannerpkngww1

VAN DE DIACONIE

De zomervakantie is weer voorbij en het nieuwe seizoen staat voor de deur.

Bolchrysantenactie 8 september
Zaterdag 8 september is het weer tijd voor de jaarlijkse bolchrysantenactie!
Vanaf 10:00 komen we bij u langs met prachtige bolchrysanten om uw tuin of terras op te fleuren.
De opbrengst gaat naar het nieuwe, nog aan te kondigen project van de diaconie.
We zijn nog op zoek naar lopers en chauffeurs. Helpt u een handje mee? Geef dit dan door aan een van de diakenen.

Bijzondere Collectes September
Zondag 9 september Jeugdwerk
Als jeugdwerker in de kerk heb je een aantal dingen nodig voor inspirerend jeugdwerk. Goed materiaal is misschien wel het allerbelangrijkste! Dat is wat JOP, Jong Protestant, levert! JOP ondersteunt jeugdwerkers niet met dure abonnementen of via prijzige methodes. Nee, via de website jop.nl zijn honderden programma’s en ideeën direct en gratis toegankelijk. Zo deelt JOP kennis en ondersteunt daarmee elke week duizenden jeugdwerkers bij hun belangrijke taak in en buiten de kerk: geloof, hoop en liefde delen met kinderen en jongeren. De collecteopbrengst wordt onder meer besteed om deze programma’s en ideeën te ontwikkelen.

Zondag 16 september Collecte Vredeswerk
Vrede is niet vanzelfsprekend. Wereldwijd zijn 65 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. In Nederland zien we polarisatie toenemen. Juist nu is het belangrijk te werken aan vrede. Als Protestantse Kerk doen we dat onder meer door samen met plaatselijke kerken praktische hulp of een luisterend oor te bieden aan vluchtelingen. Daarnaast ondersteunen we vredesactiviteiten in oorlogsgebieden en stellen we onrecht aan de kaak. Werken aan vrede en veiligheid is urgenter dan ooit. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor. Doet u mee?

Helpt u mee om deze collectes tot een succes te maken?

Hartelijk dank!