Bannerpkngww1

VAN DE DIACONIE

VAN DE DIACONIE

Bijzondere collectes november

Zondag 4 november 2018 Hervormingsdag

De kerk als goede buur

In Oekraïne heerst grote armoede, veroorzaakt door de economische crisis en het militaire conflict in het oosten van het land. Veel gezinnen moeten rondkomen van minder dan €50 per maand. Een sociaal vangnet ontbreekt en door corruptie en bureaucratie is er weinig vertrouwen in de staat. Mensen hebben daarentegen veel vertrouwen in de kerk. Met het project ‘De Goede Buur’ stimuleert en helpt de Lviv Education Foundation (LEF) lokale kerken om sociale initiatieven te ontplooien, zoals een zomerkamp voor kinderen uit arme gezinnen. LEF werkt vooral samen met jonge predikanten en gemeenteleden, omdat de jonge generatie enthousiast is en gelooft in verandering. De opbrengst van deze Hervormingsdagcollecte wordt gebruikt om 120 vrijwilligers van acht lokale kerken die zoeken naar vernieuwing te begeleiden om sociale initiatieven op te zetten.

Deze collecte zou op 28 oktober plaatsvinden, maar is een week opgeschoven.

 
Zondag 11 november 2018 Najaarszending

Meer kansen voor inheemse bevolking in Brazilië

Sinds januari 2015 is Nienke Pruiksma uitgezonden naar Brazilië. Zij is verbonden aan COMIN, een kerkelijke organisatie die zich inzet voor interculturele en interreligieuze dialoog tussen inheemse en niet-inheemse bevolkingsgroepen. COMIN ondersteunt inheemse volkeren daarnaast op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en landrechten. Brazilië telt veel inheemse volken, maar er bestaan veel vooroordelen over deze bevolkingsgroepen. COMIN wil met uitwisselingsprojecten, onderwijs en publicaties een brug zijn tussen inheemsen en niet-inheemsen, en de kennis over gewoonten en leefwijze van inheemse volkeren vergroten. COMIN stimuleert dat mensen binnen de kerken en in het (theologische) onderwijs meer te weten komen over de inheemse bevolking. Nienke is nauw bij dit onderwijs betrokken. Zij verzorgt lessen en cursussen en denkt mee over de lesstof en materialen.

Helpt u mee om van deze collectes een succes te maken?

Hartelijk dank!ACTIE KERKBALANS START ONDERZOEK NAAR MEERWAARDE VAN LOKALE KERKEN IN NEDERLAND

In aanloop naar de campagne van 2019 onderzoekt Actie Kerkbalans wat volgens lokale kerken hun meerwaarde is voor kerkleden en voor de gemeenschap in de wijk, het dorp of de stad. Met een online peiling wil Actie Kerkbalans dat in beeld brengen.

Actie Kerkbalans is de gezamenlijke, jaarlijkse fondsenwerfactie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland en de Oud-Katholieke Kerk.

Het onderzoek richt zich in eerste instantie op organisatoren van Actie Kerkbalans, maar kerkleden worden ook van harte uitgenodigd de vragenlijst in te vullen. Voor organisatoren is de peiling bovendien een hulpmiddel om helder te krijgen wat zij zelf als meerwaarde zien van hun lokale kerk en die meerwaarde vervolgens ook te communiceren in de eigen fondsenwerving. De vragenlijst is te vinden op kerkbalans.nl/peiling.

Waardevol

De kerk is voor veel mensen van waarde. Voor Lieke Sies is vooral de hechte gemeenschap in haar kerk onmisbaar. “Toen mijn man en ik jaren geleden hierheen verhuisden, voelden we ons meteen thuis in deze kerk. Wat dat is, is moeilijk te omschrijven. Het tintelt hier.” De 72-jarige Lieke Sies is lid van de protestantse gemeente die samenkomt in de Grote Kerk van Neede. “Wanneer je het moeilijk hebt, merk je van alle kanten de oprechte betrokkenheid en hulp in praktische zin.”

Voor anderen is het belangrijk dat de gemeenschap klaar staat voor de zwakkeren in de samenleving of dat het geloof samen gedeeld wordt tijdens de zondagse vieringen. Zo zijn er tal van waardevolle elementen in de diversiteit aan geloofsgemeenschappen in Nederland. Actie Kerkbalans wil dat met de peiling in kaart brengen.

Invullen van de online vragenlijst kan tot 15 december. Deelname kost zo’n tien minuten. De uitkomst wordt op 18 januari 2019 bekendgemaakt tijdens de perspresentatie van Actie Kerkbalans 2019. Een dag later op 19 januari gaat de landelijke campagne Actie Kerkbalans van start.