Bannerpkngww1

KERKELIJKE STAND
Vertrokken naar Zeerijp: A. Albeda
Vertrokken naar Ees: fam. Prins-Prins
Binnengekomen: fam. Spannenberg-Tamminga, Kerkweg 20, Wirdum
Binnengekomen: fam. De Jong-Spaans, Fromaweg 20a, Wirdum
Binnengekomen: dhr. Zweep, ST Haanstraat 1, Wirdum

VERJAARDAGEN
18-09 Mevr. S. van Marum-Liewes, Schoolweg 2, 9911 PA Oosterwijtwerd.
20-09 Mevr. D.M. Poel, Stadsweg 167, 9793 PC Winneweer.
20-09 Dhr. J. Bos, Rijksweg 77, 9918 PD Garrelsweer.
Onze hartelijke felicitaties en gelukwensen! 

BLOEMENGROET
Onderstaande personen en /of families hebben afgelopen maanden een boeket bloemen als groet van de gemeente ontvangen:

Fam. Elderman-Werkman, Mevr. N. Wals-Helmus, Mevr. E. Vast-Huisman, Dhr. W.P. Dijkema, Dhr. J. A. van Marum, Mevr. H. Woltman-Slagter, Fam. Mertens-Kruit, Fam. Elderman-Star.

Trieneke Dijksterhuis,
Leida Heersema 

 

WEL EN WEE

In memoriam Hendrik Elderman
Op 16 juli ‘18 overleed Hendrik Elderman (Henk) op 86 jarige leeftijd te Delfzijl.
Henk werd geboren op 1 maart 1932 te Midwolda als de jongste van 3 kinderen. Na de lagere school ging hij naar de ambachtsschool en ging daarna werken in de bouw.
(Veel van de kinderen heeft hij dan ook helpen klussen in hun woningen.)
Henk trouwde met Gé Werkman en ze kregen samen 6 kinderen. Een van de kinderen, Greet en haar man Henk, vertrokken naar Amerika. Helaas konden zij vanwege visum problemen niet bij de begrafenis aanwezig zijn, evenals hun kinderen Marlou en Daniek. Gelukkig hebben Greet en Henk nog via face time op de ipad met elkaar kunnen spreken en kunnen zien enkele dagen voor zijn overlijden.

Na 45 jaar in Garrelsweer gewoond te hebben verhuisden Henk en Gé in 2008 naar een aanleunwoning bij Wiemersheerd te Loppersum. Rond die tijd werd er toen al prostaatkanker bij Henk geconstateerd, na veel bestralingen was de kanker verdwenen maar het was toch niet meer zoals het was. De kanker kwam na verloop van tijd weer terug.
“Ik wist dat het niet goed ging” zei hij tegen mij toen ik bij hem was, “maar het is goed zo, ik heb er vrede mee”.

In de afscheidsdienst hebben we gesproken over de tekst op de rouwkaart: “In het huis mijns Vaders zijn vele woningen”. God heeft alles al voorbereid wanneer je bij Hem komt, het huis is al klaar. Paulus zegt dat we hier op aarde in een tent wonen, een tent is een tijdelijke woonplek, maar als onze tijd daar is en we gaan naar de Heer, dan hebben we daar een huis, door God gebouwd en daar mogen we eeuwig wonen. In dat huis mag Henk nu ook eeuwig wonen, op een plaats waar geen ziekte, pijn of verdriet is. We hadden Henk graag nog wat langer bij ons gehad, maar we mogen misschien ook dankbaar zijn dat hem groter lijden bespaard is gebleven.
Ook de trouwtekst (65 jaar geleden) ging over een huis bouwen Ps. 127; “Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de arbeiders”. Met andere woorden, laat de Heer bij alles wat je doet betrokken zijn, dan zal hij je weg zegenen! Misschien zien we die zegeningen niet altijd in ons leven, de een heeft het moeilijker dan de ander, maar uiteindelijk zullen we toch bij Hem zijn en kunnen we zien dat we gezegend zijn door eeuwig bij Hem te mogen zijn. De overdenking sloten we af met de woorden: “Wij sterven niet, maar leven voort!”.

Zaterdag 21 juli hebben we Henk begraven op de begraafplaats te Garrelsweer. Veel Joodse begraafplaatsen heten “Beth Chajiem”, “Huis der levenden”. Vreemde naam misschien. Maar als we als gelovigen in gedachte houden dat we van het leven over gaan in het eeuwige leven, dan is er geen betere naam te vinden. Henk mag daar nu al zijn, zijn woning is klaar en hij mag daar nu zijn samen met zijn Heer en Heiland.

Nogmaals: “Wij sterven niet, maar leven voort”.
Hendrik Elderman, dat hij moge rusten in vrede!

Piet Ketting

 

UIT DE WIJK VAN KARLA WOLDHUIS:

Het is alweer even geleden, maar dat komt door de zomerperiode als ook het kerkenwerk op een laag pitje staat. Begin juli is Wopko Dijkema plotseling opgenomen geweest in het Ziekenhuis in Emmen. Weer een hele schrik voor de familie. In het UMCG werd geconstateerd dat er een hartkatheterisatie nodig was. Maar eerst moest het probleem waar hij al langer mee liep verholpen worden. Gelukkig ontdekten ze hier wel vrij snel waar het ‘’bloed spugen’’ vandaan kwam en hebben ze zijn neus/keel holtes dicht gebrand. Toen Wopko hiervan herstellende was volgde de hartkatheterisatie. Dit ging boven verwachting voorspoedig. In de tussentijd had Eke problemen met haar benen. Het lopen ging hierdoor erg moeilijk. Ze moet (nog steeds) elke dag haar benen zwachtelen. Binnenkort mag ze steunkousen aan laten meten en hopelijk gaat het lopen dan weer beter. Zelf klaagt ze niet, alhoewel ze al veel ziek zijn geweest en veel hebben meegemaakt het afgelopen jaar. Gelukkig zijn er ook altijd weer mooie dingen waar je je op kan verheugen, wat dat is mag u ze zelf vragen….

Voor de vakantie nam de familie Prins afscheid van onze kerk, omdat ze gingen verhuizen naar Drenthe. Naar Ees op precies te zijn. Anke, van de kerkenraad, Gerhard deed de preekvoorziening en hun twee oudste dochters van de kindernevendienst. Ook waren Anke en Gerhard lectors. Een heel gemis dus voor de kerk. Zondag 5 augustus namen ze afscheid en trakteerden op koffie met gebak achter de kerk. We wensen ze Gods onmisbare Zegen toe, op hun nieuwe plek.

Dan is er het mooie nieuws dat Gerdy en Marijn gaan trouwen! Op deze pagina vindt u een uitnodiging voor o.a. de kerkdienst. Ik ben bij ze geweest en ze verheugen zich erg op 14 september.
Geweldig dat ze ervoor kiezen om in de Kerk te trouwen. Het is een speciale plek om Gods Zegen te vragen en dit samen te delen met familie, vrienden en bekenden.
Het is goed lief en leed met elkaar te delen. Vreugde en pijn liggen vaak dicht bij elkaar.
Iedereen die zorg en verdriet kent, willen we in gebed opdragen aan onze Heer, omdat je je gedragen mag weten door de gemeente. Ook als je nog rouwt om het heengaan van een geliefd familielid wens ik je Gods nabijheid toe.
In het mooie lied van Sela (opwekking 746) staat het beschreven:

De God van de vrede, geeft jou Zijn zegen
Op alle wegen die je zult gaan
Wanneer het meevalt, of soms ook tegen
Bij zon en bij regen, zal Hij naast je staan 

Hij is als een schaduw, die met je meegaat
Jou nooit alleen laat, want Hij is trouw
Ontvang nu de vrede en de genade,
van God onze Vader, zo Zegent Hij jou. 

Hartelijke groet, Karla Woldhuis

 

UIT DE WIJK VAN ALY VAN HEUVELN:

De vakantie weken zijn snel voorbij. Het was een heel warme zomer. Dagen dat het te warm was om iets te doen.
Voor de familie Elderman waren het droevige weken en ook waren er mooie gebeurtenissen. En allemaal in dezelfde week van juli.
Op zondag werd er een achterkleinkind geboren. Op maandag 16 Juli kwam er een einde aan het aardse leven van Henk Elderman. Het was goed, hij is in vrede heengegaan.
Geen pijn en moeite meer. Voor altijd bij God mag hij wonen.
Vrijdag's trad er een kleinzoon in het huwelijk. Zaterdag 21 juli 2018 was de dankdienst voor het leven van broeder H Elderman in de PKN kerk van Garrelsweer.
Daarna was de begrafenis op de begraafplaats te Garrelsweer. Heer, wilt U met zijn vrouw, kinderen en verdere familie zijn. Geef hun kracht om dit verlies te kunnen dragen.
Dat ze op U al hun vertrouwen mogen stellen.Heer, wees hen nabij in hun verdriet....

Op 26 juli werd mevrouw Woltman-Slagter negen en negentig jaar. Ze wordt goed verzorgd in Wiemersheerd. Haar kinderen komen regelmatig langs.
We wensen u Gods zegen voor het komende jaar.

UIT DE GEMEENTE

BEDANKT!
Wij willen graag iedereen bedanken voor het meeleven. In de vorm van kaarten, appjes, telefoontjes, bezoekjes. Het heeft ons zeer goed gedaan dat er zoveel mensen aan je denken.
Hartelijke groet,
Henk en Nel Wals

 

Beste gemeenteleden,
Hartelijk dank voor de goede, gastvrije en mooie tijd in jullie gemeente. Van het begin tot het eind, 9 jaren, hebben we ons thuis gevoeld. We wensen jullie het allerbeste in de toekomst en Gods zegen.
Wie zin heeft om langs te komen, van harte welkom: Exloërweg 2, 9536 PJ te Ees.

Met vriendelijke groet,
Gerard, Anke, Sofie, Susanne en Elise Prins

 

 

Merijn Brouwer en Gerdy Schutter gaan trouwen op 14 september 2018!

Ze zouden het leuk vinden als jullie hierbij aanwezig willen zijn. Hierbij nodigen ze jullie uit om dit met hen te vieren. Vanaf 18.15-19.30 uur kunt u/jullie een taartje komen eten in dorpshuis ‘Weersterheem’ (Stadsweg 76a, Garrelsweer).

Aansluitend vanaf 19.45 uur is de trouwdienst in de kerk (Stadsweg 89, Garrelsweer). I.v.m. de catering zouden ze graag willen weten hoeveel mensen er ongeveer in het dorpshuis aanwezig zullen zijn.
Indien mogelijk wilt u zich dan daarvoor aanmelden vóór 10 september bij Marjelle Schutter (06-40502015 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of iemand anders van de familie Schutter.

 

Merijn en Gerdy
Zigzagoven 59
9934 NA Delfzijl