Bannerpkngww1

KERKELIJKE STAND
Geboren: 23-11-2018: R.D.J. Waker, Midscheeps 69, Delfzijl

VERJAARDAGEN
10 febr.  Mevr. K.B.Pentinga-Haan, Wirdumerweg 29, 9917 GN Wirdum.
15 febr.  Mevr. S.J.Vos-v.d. Veen, Stadsweg 64, 9918 PR Garrelsweer.
17 febr.  Dhr. H. Huistra, Wijmersweg 65a, 9919 BK Loppersum.
21 febr.  Mevr. M.J.Smid-Reker, Stadsweg 13, 9917 PV Wirdum.
Onze hartelijke gelukwensen en felicitaties!

BLOEMENGROET
Afgelopen maanden is er als groet van de gemeente een boeket bloemen gegaan naar onderstaande personen en/of families:
Mevr. A. Dijkema- Stegmeijer, Mevr. W. Liewes-Dijkema, Dhr. H. Poelman, Dhr. I. Groendijk, Fam. Ozinga-Dijkhuizen, Fam. Postma-Trenning, Dhr. J. Vos en Dhr. K. Willemsen.

De kerstschikking is gegaan naar fam. de Wit - Kiel in Wirdum.


Trieneke Dijksterhuis,
Leida Heersema

WEL EN WEE

De schrik was groot toen Geert en Sika Vos  op 29 december in botsing kwamen  met een andere auto, gelukkig dat beide partijen er zo goed vanaf zijn gekomen . Geert heeft er alleen een gebroken sleutelbeen aan overgehouden maar is alweer aan het herstellen. De auto van Geert en Sika was total los maar inmiddels hebben ze weer een andere.

Buurvrouw Cathrien Bouma wilde op nieuwjaarsmorgen naar de kerk maar door een val met de fiets belandde ze niet in de kerk maar op de eerst hulp. Een behoorlijke gat in haar wenkbrauw die gehecht moest worden, ook dat is al weer behoorlijk genezen.  Zo zie je maar weer hoe kwetsbaar wij als mensen zijn, een ongeluk kan je zo maar overkomen. God zij dank is het voor de familie Vos en Cathrien Bouma  goed afgelopen.

Grote dankbaarheid is er bij Henk en Karla Woldhuis, ze zijn voor de tweede keer  opa en oma geworden, deze keer van een Kleindochtertje met de naam Isanna, ze is geboren op 4 januari 2019. Haar ouders zijn Dirk Jan en Priscilla Woldhuis ( zoon en schoondochter van Henk en Karla). Isanna heeft na de geboorte nog  een week in het ziekenhuis gelegen omdat het moeite had met zuigen en slikken maar gelukkig gaat het nu goed. Voor jullie allen van harte gefeliciteerd met opnieuw een bijzonder geschenk.  Nog een reden voor dankbaarheid is er bij Henk en Karla, ze zijn op 28 februari 30 jaar getrouwd, ook hiermee alvast hartelijk gefeliciteerd.

Ook voor ieder die zijn of haar verjaardag mag vieren alvast een mooie dag en de hartelijke felicitaties.

Hartelijke groeten, Diny Berends


Beste mensen,
Hartelijk bedankt voor uw belangstelling in mijn ongemak, als gevolg van een valpartij in oktober 2018. En daarna nog in november en december het verblijf in Huize Solwerd om te revalideren.
Met hartelijke groet,
Kees Willemsen,  Loppersum


Uit de wijk van Nico Schutter.
Broeder I. Groendijk moest vlak voor de Kerstdagen plotseling worden opgenomen in het ziekenhuis te Scheemda. Hij voelde zich niet goed. Na toediening van antibiotica knapte hij snel op. In de weken erna bleek dat de antibiotica nodig blijft. Afgelopen week is er een pet-scan gemaakt om de oorzaak hiervan te vinden. Het gaat naar omstandigheden goed met hem. Hij is lopend patiënt en met de rollator met opgebouwde infuuspaal is hij niet gebonden aan zijn bed.

Zuster Nel Wals heeft haar laatste chemokuur gehad. Na deze 6e kuur voelt zij zich erg goed. Zij onderneemt weer allerlei activiteiten en het eten smaakt haar weer goed. Begin februari zal zij nog een CT scan krijgen.Later zal een specialist onderzoeken wat er aan haar chronische darmontsteking kan worden gedaan. Laten we als gemeente deze broeder en zuster, en hun familie, meenemen in onze gebeden.

Een nagekomen bericht van de actie TRUD

In december kreeg ik een rondzendbrief van de Stichting TRUD Bulgarije. In september zijn er een paar mensen van die stichting naar Bulgarije geweest. Zij hebben een gedeelte van de gebreide kleding vanuit Garrelsweer en omgeving mee genomen en ook uitgedeeld.De mensen die het in ontvangst mochten nemen waren er heel erg blij mee. Het gaf een beetje verademing in de zorgen van iedere dag.
Ook werken ze samen met G.Z.B. (Gereformeerd Zending Bond) Hiervan worden Bijbels en liedboeken aangeschaft. En zo mogelijk ook op scholen warme maaltijden. Daar zijn de mensen erg dankbaar voor. Het is een gemeente die nog steeds groeiende is.
Voor onze gemeente is het ook goed dat we deze berichten door geven. Het is fijn om op deze manier ook gemeente te zijn.
Een hartelijk groet van de Stichting TRUD Bulgarije uit Almelo.
Wilt u/jullie de hele brief lezen dat kan, dan wil ik wel vragen om er kopieën van te maken.

Ook een vriendelijke groet van Cathrien Bouma.

                                      

KERSTBOOM
De prachtige kerstboom die tijdens de kerstdagen in de kerk van Wirdum stond komt uit de tuin van de fam. Postma te Garrelsweer, zij hebben de boom gratis aangeboden.
Wij willen als gemeente de fam. Postma hiervoor dan ook hartelijk bedanken.
Verder willen wij iedereen bedanken die meegeholpen hebben om de boom in de kerk te zetten, te versieren en ook weer hebben meegeholpen om de boom te verwijderen uit de kerk.
Douwe Dijksterhuis. Dhr. K. Willemsen.