Bannerpkngww1

Protestantse Gemeente Garrelsweer – Winneweer – Wirdum.

Erediensten:
Zondag 18 november  in Garrelsweer.
Aanvang: 9.30 uur.
Voorganger: Ds. Schimmel.

Bestemming collecten:
1e collecte Kerk.
2e collecte Diaconie.

Gastgezin:
Fam. Heeres.

Organist:
F.Reitsema.

Kinderkerk:
Deborah.

Lied voor de dienst:
Gele Liedboek 129: 1, 2, en 3

Bloemen wegbrengen:
Fam. Dijkhuizen-Heidema.

Bloemengroet:
De bloemen gingen afgelopen zondag naar mevr. C. Huistra – Ronda en zijn gebracht door de fam. Dijksterhuis - Bijmolt.

Leerhuis Hebreeuws:
Dinsdagavond 13 november is er Leerhuis Hebreeuws om 19.00 uur.

Groot huisbezoeken:
Woensdag 28 november is er om 19.30 uur groot huisbezoek in de zaal achter de kerk in Garrelsweer.
Het thema is: ‘Een goed gesprek’.
Jezus sprak met Nikodemus over het Koninkrijk van God. Door de Heilige Geest kun je opnieuw ‘geboren’ worden.
Aan de hand van vragen willen we graag een goed gesprek voeren met elkaar over wat ons bezig houdt.
U bent van harte welkom. Tot ziens!

Kopij voor de protestantse kerkbode:
Kopij graag voor op de maandagmorgen voor 10 uur inleveren bij de scriba.
website: www.pkngww.nl