Bannerpkngww1

Protestantse Gemeente Garrelsweer – Winneweer – Wirdum.

Erediensten:
Zondag 15 juli in Garrelsweer.
9.30 uur dhr. Ketting.

Bestemming collecten:
1e collecte Kerk.
2e collecte Diaconie.

Gastgezin:
Fam. Wendel.

Organist:
F. Reitsema.

Bloemengroet:
Fam. Alberda-Boss.

Kindernevendienst:
Annelies.

Oppasdienst:
Ada

Lied voor de dienst:
Lied 314:1, 2 en 3

Bloemengroet:
De bloemen gingen afgelopen zondag naar mevrouw E. Vast - Huisman. Ze werden gebracht door fam. Vreeling-Prins

Kopij voor de protestantse kerkbode:
Kopij graag voor op de maandagmorgen voor 10 uur inleveren bij de scriba.
website: www.pkngww.nl