Bannerpkngww1

Protestantse Gemeente Garrelsweer – Winneweer – Wirdum.

Erediensten:
Zondag 16 september in Wirdum
Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: ds. Dijk.

Bestemming collecten:
1e collecte Kerk.
2e collecte Diaconie.

Gastgezin:
Fam. Siegers

Organist:
N. Vreeling.

Kindernevendienst:
Petra

Bloemengroet:
Fam. Huistra-Ronda

Bloemengroet:
De bloemen gingen afgelopen zondag naar mevr. mevr. Nel Wals – Helmus en zijn gebracht door de fam. Heeres-Boersma

Zingen in de Pastorie:
Zondagavond 16 sept. om 19.00 uur.

Kopij voor de protestantse kerkbode:
Kopij graag voor op de maandagmorgen voor 10 uur inleveren bij de scriba.

website: www.pkngww.nl