Bannerpkngww2

 

 

 

 WELKOM OP ONZE SITE                                            

 

GW en NH  

  

 

Jezus zegt:

Abba Vader, voor u is alles mogelijk, neem deze beker van mij weg.Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt.

Marcus 14:36

 

 

 

Vanaf 10 April 2021 nieuw telefoon nummer van de kerk 0596 203042.
                                         

BANKNUMMERS voor de collecte: 

                       

Het IBAN-nummer van de kerk:        NL51 RABO 0373 7114 25

Het IBAN-nummer van de diaconie: NL54 RABO 0373 7371 73